0

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 

AS Baltic, UAB vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

asmens duomenis tvarko tik tie AS Baltic, UAB darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

 

1. Sąvokos

 

Duomenų valdytojas ir svetainės www.edymo.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra AS Baltic, UAB, įmonės kodas 301561587, PVM mokėtojo kodas LT100004524014, registracijos adresas – Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius, elektroninio pašto adresas – info@edymo.lt.

Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.edymo.lt.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

 

2. Asmens duomenų rinkimas

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

 

kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi www.edymo.lt, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, e. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, užsisakydami mūsų naujienlaiškį ar kt.;

kai Jūs naudojatės www.edymo.lt. Kai Jūs naudojatės www.edymo.lt, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų www.edymo.lt skaičius, peržiūrėti www.edymo.lt puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;

kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

 

Mes galime apjungti iš nurodytais būdais gautus duomenis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant www.edymo.lt slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

 

 

3. Asmens duomenų tvarkymas

 

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@edymo.lt arba paskambindamas telefonu +3706 791 7222. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti Pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.edymo.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose sudaryta galimybė naujienlaiškio atsisakyti, t.y. klientas tuo pačiu el. pašto adresu turi informuoti, jog pageidauja naujienlaiškių nebegauti. 

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais iki atskiro pareikalavimo juos pašalinti.

 

4. Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminai

 

Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes: paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol naudojamasi paskyra. Jei klientas nė karto neprisijungė prie savo paskyros Interneto svetainėje 2 metus iš eilės, paskyra pašalinama. Jūsų suteiktą sutikimą dėl paskyros registracijos mes saugosime 1 metus pasibaigus sutikimo galiojimo laikotarpiui. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo užsakymo pateikimo dienos.

Priminimų apie prekių krepšelyje esančias neapmokėtas prekes siuntimas: ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių el. laiškų.

Identifikavimas: tol, kol naudojamasi paskyra.

Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas: 3 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki sutikimo galiojimo dienos.

Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 12 mėnesių nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.

Naršymo ir patirties Interneto svetainėje pagerinimas, Interneto svetainės naudotojų elgesio ir srautų Interneto svetainėje analizė: duomenų tvarkymo terminai pateikiami Slapuku politikoje.

Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: 3 metai.

Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas: kol vyksta reikalavimo tyrimas, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą priėmimo dienos. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 (trejus) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą arba iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo.

Dovanų klientams siuntimas: 30 dienų nuo dovanos išsiuntimo dienos.

 

5. Slapukų naudojimas

 

Įmonė interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį.

Įmonės interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.

Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį.

Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.

Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Įmonės interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės svetainės lankytojus turi Įmonės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įmonės partneriai, kurie teikia Įmonės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį.

 

6. NepilnamečIų asmens duomenų tvarkymas

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per www.edymo.lt. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

7. Privatumo politikos ir kitų sąlygų keitimai 

 

AS Baltic, UAB pasilieka teises bet kuriuo metu vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Po tokių pakeitimų naujosios sąlygos paskelbiamos www.edymo.lt interneto svetainėje.

Privatumo politikai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

8. Kontaktiniai duomenys 

 

Jeigu turėtumėte klausimų dėl šios Privatumo politikos sąlygų arba dėl to, kaip AS Baltic, UAB tvarko jūsų duomenis, o taip pat norėdami pateikti prašymus arba skundus dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis žemiau pateiktais kontaktiniais duomenimis:

AS Baltic, UAB

info@edymo.lt

+3706 791 7222