Privatumo politika


eDymo.lt pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi eDymo.lt e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita eDymo.lt e-parduotuvėje registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
1.1. apdoroti Pirkėjo prekių (paslaugų) užsakymus;
1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
1.3. išspręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu;
1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
Tvarkydama ir saugodama Pirkėjo asmens duomenis eDymo.lt naudoja organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.